Megjelenés.: Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT Center-Print Publishing House, Debrecen DOI: 10.19041/APSTRACT/2017/3-4/2

APSTRACT Vol. 11. Number 3-4. 2017. pages 13-18.

Abstract: The directive of 1666/2015. (IX. 21.) called ’Land for Farmers!’ has changed not only the legal terms and conditions but also the economic basis of land use in the relation of land use and resulting derivative demand. Institutionalized rental fees can be modified to market level only if it is confirmed by qualified expert’s report hired by the new land owner. Setting a fair rental value has quite a few methodological approaches.
Due to the lack of a legally recommended calculation process, authors hereby are presenting a method to calculate fair rental value that is beneficial for both renter and owner. Foreign rental conditions related to the topic are also concerned in the article.

Keywords: land rent, rental value, land valuation method, land use (JEL Classification: Q15)

Összefoglalás: A fölhasználat és az ebből eredő termőföld iránti származékos kereslet viszonyában a 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozattal meghirdetett  „Földet a gazdáknak!” program nemcsak a földhasználat jogi viszonyait hanem közgazdasági alapjait is új alapokra helyezte. Az intézményesített bérleti díjak csak abban az esetben módosíthatók piaci szintre, ha azt az új földtulajdonosok megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértői véleménnyel támasztják alá. A rendes (fair) föld bérleti díj meghatározása több módszertani megközelítéssel lehetséges, e tekintetben jogszabállyal alátámasztott kalkulációs eljárás hiányában a szerzők lehetséges és – bérlő és tulajdonos számára egyaránt – méltányos földbérleti díj meghatározásának módszertanát közlik. A cikkben áttekintik a témakörrel kapcsolatos külföldi bérleti viszonyok helyzetét is.

Kiadó: Hajdú Bihari Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Megjelenés : Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
2013 Debrecen.
103-171. oldal.: Az ingatlan értékbecslés alapjai / dr Buzás Ferenc, Kiss Sándor

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés: Magyar Ingatlanszövetség EUFIM szeminárium, előadás
2016.05.27, Budapest

Megjelenés.: Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (IJEMS) folyóiratban. Vol. 2. (2017). No. 4.
International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No. 4.

Absztrakt. A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés a vállalati szféra versenyképességének kulcstényezőjét jelenti, kedvező feltételek mellett nem csak gazdasági növekedést és konjunkturális hatásokat eredményezhet, hanem közvetetten a társadalmi folyamatokat is pozitívan befolyásolja. A cikk első részében ...

DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND - A METHODOLOGICAL APPROACH

5 th AGRIMBA – AVA CONGRESS
19-24 June 2017

„Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében” címmel a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara (BISZK) szakmai konferenciát rendezett november 7-én Pilisszentkereszten, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. A BISZK második alkalommal rendezte meg a változatos programú tanácskozást, amelyen ezúttal határon túli szakértők is részt vettek.

A rendszerváltást követő termőföld privatizáció eredményeként egy új költségelem, a földbérleti díj (földjáradék) jelent meg a gazdálkodás költségei között, hiszen mindazoknak, akik - elegendő termőföld híján - földet bérelni kényszerülnek, ezt ki kell fizetniük a földjüket számukra rendelkezésre bocsátó földtulajdonosok számára. Egy korábbi, valamint egy jelenlegi felmérések adataiból kiindulva érdemes vizsgálat tárgyává tenni, hogy a bérleti díjak, valamint a termőföld árak egymáshoz képest hogyan alakultak korábban és alakulnak most, a jelenlegi magyar körülmények között...

Javaslatok a vonatkozó jogszabályi háttér átdolgozásához
A TERMŐFÖLDPIAC ÉS AZ ÉRTÉKELÉS KÉRDÉSE
MAISZ - SZAKMAI KONFERENCIA 2012