Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Termőföld értékelés

A termőföld az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván.

Magyarország kb. 93.030 km2-ből 80.000 km2 termőterület. A termőterület 4,8 millió ha szántót, 1,1 millió ha gyepet, 0,3 millió ha gyümölcsöst és 1,89 millió ha erdőt foglal magába.

A szántó, gyep, gyümölcsös együttesen alkotják Magyarország mezőgazdasági területét. Magyarországon a termőföld 88 %-a magántulajdonban van.

A termőföld értékbecslése nélkülözhetetlen, amennyiben a termőfölddel kapcsolatban vételi, eladási, hitelfedezeti, birtokrendezési (csere) szándék, továbbá örökösödési folyamat jelenik meg.

A termőföld értékelésére az alábbi módszereket alkalmazzuk (megfelelve az 54/1997. (VIII. 1.) a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló FM rendeletnek)

A termőföld értékelésére az alábbi módszereket alkalmazzuk

 1. Piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelés

  Az ingatlan piaci értékét megtörtént, konkrét, jól ismert ügyletek árainak figyelembevételével állapítjuk meg. Minimálisan három tényadatot használunk fel, ügyelve arra, hogy az összehasonlító vizsgálat során a földrajzi elhelyezkedés, az ingatlanok típusai, értékformái, jogai azonos vagy közel azonos tulajdonságokkal rendelkezzenek. Ha a fent említettekben különbözőség lép fel, akkor korrekciós tényező alkalmazásával számítjuk ki az ingatlan forgalmi értékét.

 2. Hozam alapú értékelés Fé=Fté+Téé

  Fé: ingatlan áfa nélküli forgalmi értéke (Ft)
  Fté: a termőföld forgalmi értéke (Ft)
  Té: a telepítmény áfa nélküli értéke (Ft)
  Éé: az ingatlanon található felépítmény áfa nélküli forgalmi értéke (Ft)

 3. Közvetlen területi alapú támogatás figyelembevételével számított hozam alapú értékelés Az értékelés során a földalapú közvetlen támogatás és az ezt kiegészítő támogatás mértékét vesszük figyelembe.

A termőföldön található művelést szolgáló épületek a forgalmi érték meghatározása során önálló értékkel nem vehetők figyelembe, azonban a jelentős értékű épített ingatlanok (pl.: vadászház, fogadó, tanya, stb.) forgalmi értékét a 25/1997. (VIII.1.) PM rendelet szerint határozzuk meg.

Az értékbecslések korrekt kivitelezéséhez cégünk rendelkezik a megfelelő szakmai háttérrel, korszerű adatfelvételi eszközökkel és az adatok kiértékeléséhez szükséges szoftverekkel, továbbá folyamatosan bővített adatbázisunk az adott ingatlan piaci értékéről ad tájékoztatást.

Amennyiben részletesebb információra van szüksége, kérjük írjon az info@biblio.hu címre, vagy hívja az ügyvezetőt : +36-30-493-2403

 1. Home
 2. »
 3. Szolgáltatásaink
 4. »
 5. Termőföld értékelés