2021. január elsején léptek hatályba a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szabályai. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gyakorlati útmutatóval támogatja a gazdálkodókat.

Az útmutató részletes leírása az alábbi linken olvasható!

http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102972-tudnivalok-az-osztatlan-kozos-tulajdon-rendezesevel-kapcsolatos-eljarasokrol

Áttekintettük a bodrogkeresztúri szőlő művelési ágú ingatlanok tranzakciós adatait a 2017-2020 közötti időszakra.

A korábbiakban már bemutattuk, hogy az új szabályozásnak van egy olyan rizikós része, ami az újonnan kialakított terület minimum méreteire vonatkozik. Az újonnan kialakított ingatlan szőlő, kert, gyümölcsös, nádas esetében nem lehet kisebb 3000 nm-nél, erdő és művelés alól kivont területek esetén 10000 nm-nél, illetve zárkerti ingatlanoknál 1500 nm-nél.

A 2021.01.01-én lép életbe a 2020. évi LXXI. tv, mely segíti az osztatlan közös földek felszámolását Magyarországon.
A szabályozás értelmében, azokban az esetekben, amikor egy vagy több tulajdonostársnak a megosztás alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni hányada alapján kialakítható ingatlan nem éri el a tv.-ben adott művelési ág esetén a területi minimumot, akkor felvetődik az a kérdés, hogy mennyit érhet a tulajdonrészem?

Osztatlan közös tulajdon felszámolását segítő jogszabály

A Magyar Közlöny 2020. évi 163. számában jelent meg a 2020. évi LXXI. törvény a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan nyilvántartási rendezéséről. A teljesség igénye nélkül összeszedtünk néhány gondolatot a törvény szövegéből, amelyeken már most érdemes elgondolkodni, hogy földtulajdonosként ne érjenek meglepetések és stratégiailag megfelelő döntéseket hozzunk a törvény hatálybalépésével.

[50] Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy szakértői kompetenciába tartozik, hogy a szakértő az ingatlanok értékét hogyan állapítja meg, mert nincs olyan jogszabály, amely az ingatlanok vonatkozásban mindenre kiterjedő szabályozást tartalmazna. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a szakértő a szakmai szabályok alapján jár el, és egyes, nem kifejezetten kisajátításra irányadó szabályokat is elvi szinten alkalmazhat, és a kisajátítási eljárásban követendő jogszabályokat és nemzetközi ajánlásokat is alkalmazhat.

Megjelenés Régiókutatás Szemle 2020. év. 5. évfolyam 1. száma. (

http://regiokutatasszemle.hu/9-javaslatok-a-termofold-ertekeles-iranyelveinek-es-jogszabalyi-alapjainak-aktualizalasahoz/

Javaslatok a termőföld értékelés irányelveinek és jogszabályi alapjainak aktualizálásához

Buzás Ferenc- Cehla Béla- Kiss Sándor- Mező István- Tóth Csaba

Összefoglalás: A hazai termőföld értéke becsült piaci értéken nagyságrendileg néhány ezermilliárd forintra tehető, azonban valós természeti és közgazdasági értékének megállapítása összetett módszertani eljárást igényel. A termőföld értékelésére vonatkozó jelenleg érvényben levő hivatalos, jogszabályban rögzített módszertani irányelv (54/1997 FM rendelet) a hitelfedezeti értékelés céljából került megalkotásra illetve meghirdetésre az akkori jelzálog-intézményi követelményeknek megfelelően. Az azóta eltelt időszakban a társadalmi-gazdasági téren végbement változások szükségszerűvé tették a rendeletben foglalt módszertani alapok újragondolását, pontosítását helyenkénti módosítását. A szerzők az elmúlt két évtized tapasztalatainak felhasználásával a nemzetközi irányelvek és hazai jogszabályi alapok figyelembevételével javaslatokat dolgoztak ki a termőföld-értékelés aktualizálására vonatkozóan a jogalkotók és a vagyonértékelői szakma számára egyaránt.

Kulcsszavak: földértékelés, földár, jogszabály, értékelési alapelvek

Abstract: The estimated market value of domestic land in terms of scale reach some thousand billions HUF, but the estimation of the real natural and economical value need a sophisticated methodological approach. The official methodology laid on legal basis (see decree 54/1997 Min. of Agriculture) was shaped for collateral valuation fulfilled to requirements of mortgage institutes. In the years since, at the socio-economical level many things have changed, which therefore made it necessary for re-thinking, accurate or change of the methods comprised in the mentioned decree. Considering the observations of the last two decades, accordingly with international guidelines and domestic legislation, the authors try to draw up recommendations for updating land valuation rules and methods both for legislators and real appraisal professionals.
Keywords: land valuation, land price, directives, valuation principles

 

2020.04.06

METÁR tender árainak értékelése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a napokban tette közzé a 2019. szeptember 2-án kiírt összefoglaló értékelését a METÁR pályázatról.

lásd: http://mekh.hu/download/8/69/c0000/osszefoglalo_ertekeles.pdf

A 119 db érvényes pályázatból 45 db nagy kategóriába (legalább 1 MW-os erőművi egység), 74 db pályázat a kicsi kategóriába került besorolásra. A 119 érvényes pályázatból 72 db nyertes pályázat került kihirdetésre. Az összefoglaló értékelés leglényegesebb újdonsága a legalacsonyabb nyertes, és a legmagasabb nyertes árak táblázata.

táblázat

2019.10.30

Bloomberg éves jelentése szerint (https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true) Európában 2050-re a teljes villamos energiatermelés 87%-a megújuló forrásokból fog származni. Európában a megújuló energia igen nagy elterjedésére lehet számítani alacsony költségek mellett. A napenergia költségei 1976-os áraknak kb. 0,4%-ra estek vissza 2018-ra.

BNEF

Három tendencia határozza meg a következő években a villamos hálózatok átalakulását:

Megjelenés: http://www.biszk.hu/sites/biszk.hu/files/Megkerdeztuk_DR_BF.pdf

Megkérdeztük:

Dr. Buzás Ferencet - A földhasználat gazdasági értékeléséről

Nemcsak polgári és büntetőügyek gyakori kérdése a földhasználat gazdasági értékének meghatározása, hanem kiemelt szerepet játszhat a hitelezési gyakorlatban, továbbá építési ügyekben, vagy akár gazdálkodási tevékenység folytatása során is.
Az értékelési gyakorlat azonban nem ismer egységes módszertani eljárást, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen eljárással, mekkora forint értéket határoz meg a szakértő.
A követhető módszerekről Dr. Buzás Ferencet, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának tudományos munkatársát kérdeztük meg.