2020.04.06

METÁR tender árainak értékelése

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a napokban tette közzé a 2019. szeptember 2-án kiírt összefoglaló értékelését a METÁR pályázatról.

lásd: http://mekh.hu/download/8/69/c0000/osszefoglalo_ertekeles.pdf

A 119 db érvényes pályázatból 45 db nagy kategóriába (legalább 1 MW-os erőművi egység), 74 db pályázat a kicsi kategóriába került besorolásra. A 119 érvényes pályázatból 72 db nyertes pályázat került kihirdetésre. Az összefoglaló értékelés leglényegesebb újdonsága a legalacsonyabb nyertes, és a legmagasabb nyertes árak táblázata.

táblázat

2019.10.30

Bloomberg éves jelentése szerint (https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true) Európában 2050-re a teljes villamos energiatermelés 87%-a megújuló forrásokból fog származni. Európában a megújuló energia igen nagy elterjedésére lehet számítani alacsony költségek mellett. A napenergia költségei 1976-os áraknak kb. 0,4%-ra estek vissza 2018-ra.

BNEF

Három tendencia határozza meg a következő években a villamos hálózatok átalakulását:

Megjelenés: http://www.biszk.hu/sites/biszk.hu/files/Megkerdeztuk_DR_BF.pdf

Megkérdeztük:

Dr. Buzás Ferencet - A földhasználat gazdasági értékeléséről

Nemcsak polgári és büntetőügyek gyakori kérdése a földhasználat gazdasági értékének meghatározása, hanem kiemelt szerepet játszhat a hitelezési gyakorlatban, továbbá építési ügyekben, vagy akár gazdálkodási tevékenység folytatása során is.
Az értékelési gyakorlat azonban nem ismer egységes módszertani eljárást, ezért egyáltalán nem mindegy, milyen eljárással, mekkora forint értéket határoz meg a szakértő.
A követhető módszerekről Dr. Buzás Ferencet, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának tudományos munkatársát kérdeztük meg.

Megjelenés.: Applied Studies in Agribusiness and Commerce – APSTRACT Center-Print Publishing House, Debrecen DOI: 10.19041/APSTRACT/2017/3-4/2

APSTRACT Vol. 11. Number 3-4. 2017. pages 13-18.

Abstract: The directive of 1666/2015. (IX. 21.) called ’Land for Farmers!’ has changed not only the legal terms and conditions but also the economic basis of land use in the relation of land use and resulting derivative demand. Institutionalized rental fees can be modified to market level only if it is confirmed by qualified expert’s report hired by the new land owner. Setting a fair rental value has quite a few methodological approaches.
Due to the lack of a legally recommended calculation process, authors hereby are presenting a method to calculate fair rental value that is beneficial for both renter and owner. Foreign rental conditions related to the topic are also concerned in the article.

Keywords: land rent, rental value, land valuation method, land use (JEL Classification: Q15)

Összefoglalás: A fölhasználat és az ebből eredő termőföld iránti származékos kereslet viszonyában a 1666/2015. (IX. 21.) Korm. határozattal meghirdetett  „Földet a gazdáknak!” program nemcsak a földhasználat jogi viszonyait hanem közgazdasági alapjait is új alapokra helyezte. Az intézményesített bérleti díjak csak abban az esetben módosíthatók piaci szintre, ha azt az új földtulajdonosok megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértői véleménnyel támasztják alá. A rendes (fair) föld bérleti díj meghatározása több módszertani megközelítéssel lehetséges, e tekintetben jogszabállyal alátámasztott kalkulációs eljárás hiányában a szerzők lehetséges és – bérlő és tulajdonos számára egyaránt – méltányos földbérleti díj meghatározásának módszertanát közlik. A cikkben áttekintik a témakörrel kapcsolatos külföldi bérleti viszonyok helyzetét is.

Kiadó: Hajdú Bihari Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Megjelenés : Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
2013 Debrecen.
103-171. oldal.: Az ingatlan értékbecslés alapjai / dr Buzás Ferenc, Kiss Sándor

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés: Magyar Ingatlanszövetség EUFIM szeminárium, előadás
2016.05.27, Budapest

Megjelenés.: Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (IJEMS) folyóiratban. Vol. 2. (2017). No. 4.
International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No. 4.

Absztrakt. A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés a vállalati szféra versenyképességének kulcstényezőjét jelenti, kedvező feltételek mellett nem csak gazdasági növekedést és konjunkturális hatásokat eredményezhet, hanem közvetetten a társadalmi folyamatokat is pozitívan befolyásolja. A cikk első részében ...

DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND - A METHODOLOGICAL APPROACH

5 th AGRIMBA – AVA CONGRESS
19-24 June 2017