Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

A 2024-es tőzsdei átlagár 85 Ft/kg – a jelenlegi jegyzés a 2021-es szinten áll (2024.07.08.) / Biblio közlés

Rendelkezésre állnak 2024 július 01-ig és a korábbi évekre vonatkozó tőzsdei adatok A termőföldek hozam elvű értékelése jogszabályi előírás (ld. 54/1997 FM rendelet.), alkalmazása legalább ellenőrzési célból szükséges. Az előző évi tőzsdei ár meghatározó az alkalmazandó képletben. A 2024-es év frissítése alapján a június 30-ig kialakult ár 85 Ft/kg – az előző évi 92 Ft […]

Erőművek vagyonértékelése A származási garancia – a klímavédelem új pénzügyi eszköze / Biblio közlés dr. Mező, Kiss – 2024.06.05.

A származási garancia olyan Európában kereskedhető elektronikus tanúsítvány, amely igazolja, hogy az adott energia (villamos energia, gáz és hő) megújuló forrásból származik. Másodlagos bevételi forrás erőműtulajdonosoknak és a klímavédelem iránt elkötelezett vállalatoknak. Ha érdekli a téma, keresse cégünket további információért és lehetőségekért                                                   A származási garancia (GO – Guarantees of Origin) fogalma (a 2018/2001 […]

Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok – Termőföld haszonbérlet értékbecslése / Buzás, Kiss, Nagy, Debreceni Egyetem Maisz – Biblio konferencia 2023. szeptember

Globális tendencia az immateriális javak értékének növekedése a vállalati vagyonban ezzel együtt növekszik az ingatlanok használatával kapcsolatos jogok jelentősége (és értéke). A termőföld haszonbérlet vagyonértékű jogként megfelelő értékbecslési szakvéleménnyel alátámasztva szerepeltethető a mérlegben.

Beépítésre nem szánt területből új beépítésre szánt terület kialakítása – a területrendezés szabályai változtak / Biblio közlés, Racsmány. – Kiss 2024.05.09.

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§-ának 2023. december 30. napján hatályba lépett módosítása új alapokra helyezi az új beépítésre szánt területek szabályozási tervben történő kijelölését. A törvénymódosítás célja elsősorban a termőföldek, zöldterületek és erdőterületek védelme oly módon, hogy az új beépítésre szánt területek kialakítását olyan feltételekhez köti, […]

A MÉLTÁNYOS BÉRLETI DÍJ MEGHATÁROZÁSA – MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS  DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND – A METHODOLOGICAL APPROACH /  Buzás F.-Kiss S.-Mező I. (2017)

Eredeti megjelenés: Buzás F.-Kiss S.-Mező I. (2017): DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND IN THE HUNGARIAN VALUATION PRACTICE – A METHODOLOGICAL APPROACH.  APSTRACT (Applied Studies in Agribusiness and Commerce): Vol. 11. Number 3-4. 5-12 p. Debrecen. DOI: 10.19041. ISSN 1789-7874 A MÉLTÁNYOS BÉRLETI DÍJ MEGHATÁROZÁSA – MÓDSZERTANI MEGKÖZELÍTÉS DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND – […]

HAJÓK HITELFEDEZETI ÉRTÉKBECSLÉSE – Kedvtelési célú hajók értékbecslése / Takács Nándor, Pláne Mérnökiroda, 2024. március 8. másodközlés, maisz.hu

Takács Nándor, Pláne Mérnökiroda, 2024. március 8. másodközlés, maisz.hu A hajófinanszírozás viszonylag ritka Magyarországon. A hajókkal kapcsolatos értékelési Takács Nándor c. docens foglalta össze a MAISZ márciusi konferenciáján.   Hajófinanszírozás: a hajók és a hajózással összefüggő létesítmények építésével, megszerzésével és üzemeltetésével kapcsolatos össz. es tevékenység finanszírozása, amikor a hiteleszközök pénzügyi törlesztése elsősorban az említett hajók vagy […]

A magánutakról / Biblio közlés Racsmány, Kiss, Buzás 2024.03.04.

Gyakori vagyonértékelői probléma az ingatlanok közterületi kapcsolatának hiányából adódó bizonytalanság. A közforgalom elől el nem zárt magánút fenntartásának költségeihez az utat rendszeresen használó jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek és természetes személyek érdekeltségük arányában kötelesek hozzájárulni. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999.(XII.29.) FVM. rendelet 50.§ (4) bekezdés a) pontjának […]

Változott a földvédelmi járulék összege (Biblio közlés 2024.02.14)

Változott a 2007. évi CXXIX. számú termőföld védelméről szóló törvény. 2024 január 21-től hatályosak az új – emelt összegű – földvédelmi járulékok. A járulékfizetés célja a termőföld védelme. Amennyiben valaki a termőföld kivonásában gondolkodik, a táblázat szerinti költségekkel kell kalkulálnia. A termőföld végleges más célú hasznosításáért az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona értéke e táblázat szerinti […]

A 2023-as tőzsdei átlagár 94 Ft/kg – a jelenlegi jegyzés a 2021-es szinten áll (2024.01.09.) / Biblio közlés

Rendelkezésre állnak 2024. január 09-ig a teljes 2023-as évre vonatkozó tőzsdei adatok, valamint a 2024-es első heti adatok. Az új érték.: 94 Ft/kg Ismeretes az értékbecslők és az igazságügyi szakértők számára, hogy 2018-tól megszűnt a BÉT-en a határidős kereskedés a malmi búzára. A termőföldek hozam elvű értékelése jogszabályi előírás (ld. 54/1997 FM rendelet.), alkalmazása legalább […]

Az erdőértékek alakulása a rezsicsökkentés kivezetésének hatására 2023-ban / Biblio közlés (2023.11.03) Várady, Cehla, Nádor

A faválasztékok áraiban esetenként 30% feletti az áremelkedés. A tűzifa ára 2022 januárjában 5000 Ft/mázsáról 2023 szeptemberére 8000 forint/mázsa fölé emelkedett. A faanyagok átárazódása növeli az erdők értékét is. A 2022 – ben bevezetett hatósági ár miatt, a megnövekedett tűzifa igényeket jelentős mennyiségben az alacsonyabb minőségű fűrészipari alapanyagok átminősítésével, tűzifaként történő értékesítésével sikerült kielégíteni. Emiatt […]