A termőföld bérbeadásából származó bevétel, ha az időtartama az 5 évet eléri akkor adómentes bevételnek minősül.

A mai gyakorlat az, hogy sok esetben a földtulajdonos bérbe adja a termőföldet a gazdasági társaságnak melynek ő a tulajdonosa, nyilván másképp nem tudja megoldani a földhasználatot.

Érzékeny pont lehet a „transzferárazás” – kiváltképp, ha részben birka vagy kacsa vagy szárzúzózás is van a konstrukcióban.

Kérdéses, hogy a bérleti díjként kifizetett árbevételre számolt 75% mennyire állná meg a helyét egy ellenőrzésen.

Ismert az értékbecslők és igazságügyi szakértők számára, hogy 2018-tól megszűnt a BÉT-en a határidős kereskedés a malmi búzára. Az eddig alkalmazott 2017 évi BÉT tőzsdei ár (43,65 Ft/kg) régen érvényét vesztette.

Költséghatékony online értékbecslői segítség az osztatlan közös tulajdon felszámolása során az ajánlatok értelmezéséhez.

Az osztatlan közös földtulajdon felszámolásában döntő kérdés a piaci érték. Az ajánlatok értelmezéséhez olcsó, azonnali segítséget nyújt a termofoldertekeles.hu startup alkalmazás.

Minden szereplő érdeke a földtulajdon rendezése és ez leghatékonyabban reális piaci érték meghatározással valósulhat meg.

Mennyi lehet a reális piaci érték?

2021. január elsején léptek hatályba a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény szabályai. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gyakorlati útmutatóval támogatja a gazdálkodókat.

Az útmutató részletes leírása az alábbi linken olvasható!

http://nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102972-tudnivalok-az-osztatlan-kozos-tulajdon-rendezesevel-kapcsolatos-eljarasokrol

Áttekintettük a bodrogkeresztúri szőlő művelési ágú ingatlanok tranzakciós adatait a 2017-2020 közötti időszakra.

A korábbiakban már bemutattuk, hogy az új szabályozásnak van egy olyan rizikós része, ami az újonnan kialakított terület minimum méreteire vonatkozik. Az újonnan kialakított ingatlan szőlő, kert, gyümölcsös, nádas esetében nem lehet kisebb 3000 nm-nél, erdő és művelés alól kivont területek esetén 10000 nm-nél, illetve zárkerti ingatlanoknál 1500 nm-nél.

A 2021.01.01-én lép életbe a 2020. évi LXXI. tv, mely segíti az osztatlan közös földek felszámolását Magyarországon.
A szabályozás értelmében, azokban az esetekben, amikor egy vagy több tulajdonostársnak a megosztás alapjául szolgáló ingatlanban fennálló tulajdoni hányada alapján kialakítható ingatlan nem éri el a tv.-ben adott művelési ág esetén a területi minimumot, akkor felvetődik az a kérdés, hogy mennyit érhet a tulajdonrészem?

Osztatlan közös tulajdon felszámolását segítő jogszabály

A Magyar Közlöny 2020. évi 163. számában jelent meg a 2020. évi LXXI. törvény a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan nyilvántartási rendezéséről. A teljesség igénye nélkül összeszedtünk néhány gondolatot a törvény szövegéből, amelyeken már most érdemes elgondolkodni, hogy földtulajdonosként ne érjenek meglepetések és stratégiailag megfelelő döntéseket hozzunk a törvény hatálybalépésével.

[50] Az elsőfokú bíróság kifejtette, hogy szakértői kompetenciába tartozik, hogy a szakértő az ingatlanok értékét hogyan állapítja meg, mert nincs olyan jogszabály, amely az ingatlanok vonatkozásban mindenre kiterjedő szabályozást tartalmazna. Az elsőfokú bíróság álláspontja szerint a szakértő a szakmai szabályok alapján jár el, és egyes, nem kifejezetten kisajátításra irányadó szabályokat is elvi szinten alkalmazhat, és a kisajátítási eljárásban követendő jogszabályokat és nemzetközi ajánlásokat is alkalmazhat.

Megjelenés Régiókutatás Szemle 2020. év. 5. évfolyam 1. száma. (

http://regiokutatasszemle.hu/9-javaslatok-a-termofold-ertekeles-iranyelveinek-es-jogszabalyi-alapjainak-aktualizalasahoz/

Javaslatok a termőföld értékelés irányelveinek és jogszabályi alapjainak aktualizálásához

Buzás Ferenc- Cehla Béla- Kiss Sándor- Mező István- Tóth Csaba

Összefoglalás: A hazai termőföld értéke becsült piaci értéken nagyságrendileg néhány ezermilliárd forintra tehető, azonban valós természeti és közgazdasági értékének megállapítása összetett módszertani eljárást igényel. A termőföld értékelésére vonatkozó jelenleg érvényben levő hivatalos, jogszabályban rögzített módszertani irányelv (54/1997 FM rendelet) a hitelfedezeti értékelés céljából került megalkotásra illetve meghirdetésre az akkori jelzálog-intézményi követelményeknek megfelelően. Az azóta eltelt időszakban a társadalmi-gazdasági téren végbement változások szükségszerűvé tették a rendeletben foglalt módszertani alapok újragondolását, pontosítását helyenkénti módosítását. A szerzők az elmúlt két évtized tapasztalatainak felhasználásával a nemzetközi irányelvek és hazai jogszabályi alapok figyelembevételével javaslatokat dolgoztak ki a termőföld-értékelés aktualizálására vonatkozóan a jogalkotók és a vagyonértékelői szakma számára egyaránt.

Kulcsszavak: földértékelés, földár, jogszabály, értékelési alapelvek

Abstract: The estimated market value of domestic land in terms of scale reach some thousand billions HUF, but the estimation of the real natural and economical value need a sophisticated methodological approach. The official methodology laid on legal basis (see decree 54/1997 Min. of Agriculture) was shaped for collateral valuation fulfilled to requirements of mortgage institutes. In the years since, at the socio-economical level many things have changed, which therefore made it necessary for re-thinking, accurate or change of the methods comprised in the mentioned decree. Considering the observations of the last two decades, accordingly with international guidelines and domestic legislation, the authors try to draw up recommendations for updating land valuation rules and methods both for legislators and real appraisal professionals.
Keywords: land valuation, land price, directives, valuation principles