Agrárinformatika 2013 Nemzetközi Konferencia / Agricultural Informatics 2013 International Conference

Összefoglaló: A hazai hitelezési gyakorlatban szinte állandó napirendi kérdést jelent a fedezet-állomány értékének aktualizálása. A gazdasági válság következményeként a hitelintézetek mezőgazdasági ingatlanportfóliója - más nemzetgazdasági ágakhoz képest ugyan kisebb mértékű, de számottevő - értékvesztést szenvedett. Az ingatlan-állomány devalvációja pótfedezet bevonásával kompenzálandó. A készletek mellett - nem ritkán szükségszerűségből és átmeneti jelleggel - megfelelő pótfedezetet jelenthet a tenyészállomány (mint befektetett eszköz-tétel)...