Kiadó: Hajdú Bihari Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Megjelenés : Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
2013 Debrecen.
103-171. oldal.: Az ingatlan értékbecslés alapjai / dr Buzás Ferenc, Kiss Sándor

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés.: Őstermelő – gazdálkodók lapja XXI. évfolyam 2017/5 szám

Megjelenés: Magyar Ingatlanszövetség EUFIM szeminárium, előadás
2016.05.27, Budapest

Megjelenés.: Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (IJEMS) folyóiratban. Vol. 2. (2017). No. 4.
International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No. 4.

Absztrakt. A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés a vállalati szféra versenyképességének kulcstényezőjét jelenti, kedvező feltételek mellett nem csak gazdasági növekedést és konjunkturális hatásokat eredményezhet, hanem közvetetten a társadalmi folyamatokat is pozitívan befolyásolja. A cikk első részében ...

DETERMINING FAIR RENTAL VALUE OF LAND - A METHODOLOGICAL APPROACH

5 th AGRIMBA – AVA CONGRESS
19-24 June 2017

„Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében” címmel a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara (BISZK) szakmai konferenciát rendezett november 7-én Pilisszentkereszten, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. A BISZK második alkalommal rendezte meg a változatos programú tanácskozást, amelyen ezúttal határon túli szakértők is részt vettek.

A rendszerváltást követő termőföld privatizáció eredményeként egy új költségelem, a földbérleti díj (földjáradék) jelent meg a gazdálkodás költségei között, hiszen mindazoknak, akik - elegendő termőföld híján - földet bérelni kényszerülnek, ezt ki kell fizetniük a földjüket számukra rendelkezésre bocsátó földtulajdonosok számára. Egy korábbi, valamint egy jelenlegi felmérések adataiból kiindulva érdemes vizsgálat tárgyává tenni, hogy a bérleti díjak, valamint a termőföld árak egymáshoz képest hogyan alakultak korábban és alakulnak most, a jelenlegi magyar körülmények között...

Javaslatok a vonatkozó jogszabályi háttér átdolgozásához
A TERMŐFÖLDPIAC ÉS AZ ÉRTÉKELÉS KÉRDÉSE
MAISZ - SZAKMAI KONFERENCIA 2012

Megjelenés: Földvilág AgrárUnió-melléklet
AgrárUnió XVI. évfolyam, 5.szám | 2015. május

Két évtizede folyamatosan követték az inflációt a földárak, míg az uniós csatlakozás után olykor már az infláció mértékét meghaladó növekedés is előfordult. 2014-ben az értékek elértek egy olyan szintet, ami esetenként a gazdasági racionalitást is meghaladta, vagyis belátható időn belül nem térülhetett meg a befektetés.