Megjelenés.: Műszaki és Menedzsment Tudományi Közlemények (IJEMS) folyóiratban. Vol. 2. (2017). No. 4.
International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) Vol. 2. (2017). No. 4.

Absztrakt. A finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés a vállalati szféra versenyképességének kulcstényezőjét jelenti, kedvező feltételek mellett nem csak gazdasági növekedést és konjunkturális hatásokat eredményezhet, hanem közvetetten a társadalmi folyamatokat is pozitívan befolyásolja. A cikk első részében ...

Igazságügyi Szakértői Konferencia (ISZAK) 2014. november 7.

A földhasználat gazdasági értékének meghatározása nem csak polgári- vagy büntetőügyekben merül fel feladatként a szakértők számára, hanem kiemelt szerepe van a hitelezési gyakorlatban, építésügyekben, vagy akár gazdálkodási tevékenység folytatása során is. Mivel nincs egységes módszertani eljárás az értékelési gyakorlatban, az érték megállapítása során a szakértők a meglévő általános jogszabályi alapokból indulnak ki, ami bizonyos esetekben a tényleges gazdasági értéktől jelentős mértékben eltérő eredményt szolgáltat. A szerzők olyan módszertani eljárást mutatnak be ...

A rendszerváltást követő termőföld privatizáció eredményeként egy új költségelem, a földbérleti díj (földjáradék) jelent meg a gazdálkodás költségei között, hiszen mindazoknak, akik - elegendő termőföld híján - földet bérelni kényszerülnek, ezt ki kell fizetniük a földjüket számukra rendelkezésre bocsátó földtulajdonosok számára. Egy korábbi, valamint egy jelenlegi felmérések adataiból kiindulva érdemes vizsgálat tárgyává tenni, hogy a bérleti díjak, valamint a termőföld árak egymáshoz képest hogyan alakultak korábban és alakulnak most, a jelenlegi magyar körülmények között...