A rendszerváltást követő termőföld privatizáció eredményeként egy új költségelem, a földbérleti díj (földjáradék) jelent meg a gazdálkodás költségei között, hiszen mindazoknak, akik - elegendő termőföld híján - földet bérelni kényszerülnek, ezt ki kell fizetniük a földjüket számukra rendelkezésre bocsátó földtulajdonosok számára. Egy korábbi, valamint egy jelenlegi felmérések adataiból kiindulva érdemes vizsgálat tárgyává tenni, hogy a bérleti díjak, valamint a termőföld árak egymáshoz képest hogyan alakultak korábban és alakulnak most, a jelenlegi magyar körülmények között...

Összefoglaló: A hazai hitelezési gyakorlatban szinte állandó napirendi kérdést jelent a fedezet-állomány értékének aktualizálása. A gazdasági válság következményeként a hitelintézetek mezőgazdasági ingatlanportfóliója - más nemzetgazdasági ágakhoz képest ugyan kisebb mértékű, de számottevő - értékvesztést szenvedett. Az ingatlan-állomány devalvációja pótfedezet bevonásával kompenzálandó. A készletek mellett - nem ritkán szükségszerűségből és átmeneti jelleggel - megfelelő pótfedezetet jelenthet a tenyészállomány (mint befektetett eszköz-tétel)...

A földhasználat gazdasági értékének meghatározása nem csak polgári- vagy büntetőügyekben merül fel feladatként a szakértők számára, hanem kiemelt szerepe van a hitelezési gyakorlatban, építésügyekben, vagy akár gazdálkodási tevékenység folytatása során is. Mivel nincs egységes módszertani eljárás az értékelési gyakorlatban, az érték megállapítása során a szakértők a meglévő általános jogszabályi alapokból indulnak ki, ami bizonyos esetekben a tényleges gazdasági értéktől jelentős mértékben eltérő eredményt szolgáltat. A szerzők olyan módszertani eljárást mutatnak be ...