Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Új jelenség a piacon, erőművek kilépnek a KÁT-ból? – Biblio közlés (2022.03.20)

 A napokban sok erőmű tulajdonos kapott 60 Ft feletti átvételi árajánlatot országszerte, 2022 május – 2023 decemberi időszakra, ugyanakkor a KÁT-ból való kilépés és visszalépés is lehetségessé vált. 

A napokban sok erőmű tulajdonos kapott 60 Ft feletti átvételi árajánlatot országszerte, 2022 május – 2023 decemberi időszakra, ugyanakkor a KÁT-ból való kilépés és visszalépés is lehetségessé vált. 

A MAVIR engedélyezi a KÁT rendszerből való kilépést, minimálisan 12 hónapra, amelynek elteltével nincs akadálya szerződés újrakötésének, a szabályozás megengedi 12 havonta a rendszerből való ki és belépést.

A jelenlegi átvételi ár 36-37 Ft – aminél jóval kedvezőbbnek tűnik egy kb. 60 Ft-os ajánlat.

Mi a teendő, ha banki finanszírozással érintett az erőmű?

Kérelmet kell benyújtani a finanszírozó felé az átszerződés engedélyeztetésére.

A finanszírozónak kockázatelemzést kell lefolytatnia és ennek eredményétől függően tehet javaslatot a tranzakcióra. A nem államilag garantál rendszerből átlépni a szabadpiacok felé kockázati szintemelkedést eredményez – ennek biztosítéki rendszerét fel kell állítani.

Az eredetileg megállapított piaci értékek felülvizsgálatát esetenként célszerű lefolytatni, hiszen

 • amortizálódott a park
 • letermelésre került egy támogatott kontingens
 • változni fog a cash-flow (első évre magasabb bevétel számolható)
 • a hitelállomány egy része visszafizetésre került
 • megváltoztak a befektetői hozamelvárások
 • hirtelen megnőtt az áramtermeléssel kapcsolatos kereslet

A felülvizsgálatnál célszerű a korábbi termelési prognosztizációt átellenőrízni és a szükséges pontosításokat meg kell tenni.

Tapasztalataink szerint egy új erőműnél egy MNB ajánlás szerinti értékbecslés (ami csak a szerződött időszakot veszi figyelembe) ebben a hybrid rendszerben (első két év szabadpiac aztán újra államilag garantált árazás) piaci érték növekedést eredményez. Várhatóan a jövőben sok erőműtulajdonos megfontolja az átállást.

 

Historikus áramár adatok.:

https://hupx.hu/hu/piaci-adatok/dam/historikus-adatok

 

A ki és belépési lehetőségről szóló MAVIR tájékoztatás.:

forrás.:

https://www.mavir.hu/web/mavir/jogtar

Tájékoztató

(frissítés)

a 2022. 01. 01-től hatályos jogszabályváltozások kapcsán kialakult, a támogatási rendszerekből történőkilépési lehetőségekről (jelen tájékoztatásunkkal a korábbi, kilépésekkel kapcsolatos tájékoztatónkat hatályon kívül helyezzük)

 

Tisztelt Partnereink!

1. Kilépés a KÁT mérlegkörből (KÁT és METÁR-KÁT esetén)

– amennyiben a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés megszüntetésre került 2021.12.31-ig a mérlegkör-tag részéről, nincs akadálya annak, hogy a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés bármikor újraköthető legyen, amennyiben a MEKH határozatban foglalt érvényességi idő ezt megengedi, és nem állnak fenn a KÁT vagy METÁR rendelet szerinti kizáró okok;

– amennyiben 2022. 01. 01-jét követően kerül megszüntetésre a szerződés, a KÁT mérlegkörbe való visszatérésre legkorábban 12 hónap elteltével van lehetőség, a szerződés újraköthető, amennyiben a MEKH határozatban foglalt érvényességi idő ezt megengedi, és nem állnak fenn a KÁT vagy METÁR rendelet szerinti kizáró okok;

– Zálogszerződés, engedményezés esetén a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés kizárólag a zálogjogosult (pl. bank) hozzájárulásával mondható fel.

– a kilépést követően a KÁT termelők értékesíthetnek a szabadpiacon, emellett igénybe vehetnek hozzá Prémium támogatást, ebben az esetben meg kell kötniük a Prémium támogatási szerződést;

– ha a KÁT termelő kilép a KÁT mérlegkörből és Prémium szerződést köt, akkor az ő támogatott ára: a szorzóval növelt zsinór ár + fajlagos KE kompenzáció, a prémium pedig a támogatott ár és a referencia ár különbsége;

– ha a KÁT termelő kilép a KÁT mérlegkörből és nem köt Prémium szerződést, akkor nem kaphat prémiumot, így KE kompenzációt sem (beleértve a 2021.12.31-ig megszűnt szerződéses eseteket is,)

– a nem KÁT mérlegkörben értékesített villamos energia nem számít bele a megállapított kvótamennyiségbe, azonban a kvótaidő a KÁT mérlegkörön kívüli értékesítés során is folyamatosan csökken;

– a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 1.5. pontja alapján energiaellátónak minősül – és így az energiaellátók jövedelemadójának megfizetésére kötelezett – minden 0,5 MW beépített teljesítményt meghaladó, nem támogatási rendszerben értékesítő erőmű;

– mérlegkör-váltásra csak „fordulónap” időpontjában (minden hónap 1. nap 0 óra) van lehetőség, így a KÁT szerződést felmondani legkésőbb a megelőző hónap 1. napja 24:00 óráig lehet, a közös megegyezéses szerződésbontás lehetősége megszűnt;

– a kilépő KÁT termelőnek csatlakozni kell egy piaci mérlegkörhöz, az új mérlegkör-felelősük köteles értesíteni az átviteli rendszerirányítót a mérlegkörében történt változásokról legkésőbb a megelőző hónap 11. napján 12:00 óráig.

 

2. Kilépés a prémium támogatási rendszerből

– amennyiben a zöld prémium támogatási szerződés felmondását 2021. 12. 31-ig jelezte a termelő, nincs akadálya annak, hogy a szerződés bármikor újraköthető legyen, amennyiben a MEKH határozatban foglalt érvényességi idő ezt megengedi, és nem állnak fenn a METÁR rendelet szerinti kizáró okok;

– amennyiben a termelő 2022. január 1-jén vagy azt követően mondta vagy mondja fel a prémium támogatási szerződést, a zöld prémium támogatási jogosultsága elveszik, a Hivatal visszavonja a zöld prémium támogatási határozatot, a prémium támogatási rendszerbe való visszatérésre nincs lehetőség;

– Zálogszerződés, engedményezés esetén a Prémium támogatási szerződés kizárólag a zálogjogosult (pl. bank) hozzájárulásával mondható fel.

– barna prémium esetén sem a 2022. január 1-jét megelőző, sem a 2022. január 1-jén vagy azt követően felmondott szerződés esetén sincs akadálya annak, a szerződés bármikor újraköthető legyen, amennyiben a MEKH határozatban foglalt érvényességi idő ezt megengedi, és nem állnak fenn a METÁR rendelet szerinti kizáró okok;

– barna prémium esetén a nem a Prémium rendszerben értékesített villamos energia nem számít bele a megállapított kvótamennyiségbe, azonban a kvótaidő a nem a Prémium rendszerben történő értékesítés során is folyamatosan csökken (beleértve a 2021.12.31-ig felmondott, megszüntetett zöld és barna prémiumos szerződéses eseteket is);

– a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 10. § 1.5. pontja alapján energiaellátónak minősül – és így az energiaellátók jövedelemadójának megfizetésére kötelezett – minden 0,5 MW beépített teljesítményt meghaladó, nem támogatási rendszerben értékesítő erőmű;

– a prémium támogatási rendszerből való kilépésre csak „fordulónap” időpontjában (minden hónap 1. nap 0 óra) van lehetőség., így a Prémium szerződést felmondani legkésőbb a megelőző hónap 1. napja 24:00 óráig lehet, a közös megegyezéses szerződésbontás lehetősége megszűnt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen dokumentum tájékoztató jelleggel készült. A MAVIR ZRt.

Üzletszabályzatának hatályos változata és a releváns hatályos jogszabályok elérhetőek honlapunkon.

https://www.mavir.hu/web/mavir/jogtar

MAVIR ZRt.

 

 

 1. Home
 2. »
 3. Publikációk
 4. »
 5. Publikációk
 6. »
 7. Új jelenség a piacon, erőművek kilépnek a KÁT-ból? – Biblio közlés (2022.03.20)