Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

„Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében”

„Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében” címmel a Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara (BISZK) szakmai konferenciát rendezett november 7-én Pilisszentkereszten, a Büntetés-végrehajtási Szervezet Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában. A BISZK második alkalommal rendezte meg a változatos programú tanácskozást, amelyen ezúttal határon túli szakértők is részt vettek.

Az eseményről a BISZK hírlevele alapján számolunk be.

A konferencia programja a szakértőket foglalkoztató kérdések széles választékát tárta az érdeklődők elé. Mint Turán Zsolt, a BISZK elnöke megnyitójában rámutatott: a kamara hagyományteremtő céllal indította útjára a kezdeményezést, hogy a szakértők rendszeresen bemutathassák szakmai, tudományos eredményeiket, tapasztalatot cserélhessenek, megismerhessék egymást.

Az igazságügyi szakértők új módszertani útmutatójának készítését Bartha Gyula, a PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft ügyvezetője azzal indokolta, hogy az igazságügyi szakértőkre vonatkozó joganyag teljesen megváltozott, új jogszabályok születtek, s a legtöbb ide vonatkozó törvényt, rendeletet jelentősen módosították. A régi útmutató mondanivalójának egy része elavult, nem lehetett praktikusan kezelni.

A földhasználat gazdasági értékelésének módszertani kérdéseit Buzás Ferenc és Kiss Sándor, a Debreceni Egyetem, illetve a Biblio Markt Kft képviseletében tette terítékre. Mint elhangzott, nincs egységes módszertani eljárás az értékelési gyakorlatban, ezért az érték megállapítása során a szakértők a meglévő általános jogszabályi alapokból indulnak ki. Így viszont esetenként a tényleges gazdasági értéktől eltérő eredmény születik. A szerzők olyan módszertani eljárást mutattak be, mely a gazdasági érték objektív megállapítását segíti.

Az örökzöld témáról, az igazságügyi szakértői tevékenység etikájáról Forgács Zoltán vetett fel néhány kérdést. Mint előadásában mondta, többnyire a pervesztes vagy vesztésre álló felek kezdeményeznek etikai eljárást – perújítás reményében. Ilyen indítványt általában olyan bírósági perek kapcsán adnak be, melyek alapvetően érintenek emberi sorsokat, vagy igen jelentős anyagi érdeksérelemmel járnak.

A nem tradicionális ingatlan értékelési módszerekről Hajnal István festett fel helyzetképet. Az utóbbi évtizedben az ingatlanpiaci válság átrajzolta a korábbi gyakorlatot – teret adva az un. nem tradicionális megközelítésnek, s lényegesen kibővítve a szakértői eszköztárat. Az ingatlanpiaci mutatók máig nem álltak helyre, a túlkínálat hosszú időre befagyasztotta a beruházásokat. A finanszírozás a jól becsülhető kockázatok közé húzódik vissza. A beruházásokhoz fűződő rossz tapasztalatok egyike az ingatlan értékelések megbízhatóságával kapcsolatos.

Az írásszakértői vélemények értékelő részét Hakkel Hedvig igazságügyi írás- és grafológus szakértő, kriminalisztikai írásszakértő helyezte fókuszba. Mint mondta, viszonylag gyakori, hogy egyazon ügyben az igazságügyi írásszakértői vélemények közt ellentmondás feszül, ennek okait fel kell tárni. Az ilyen jellegű ütközések azonban elkerülhetők! Hogy kerül a csizma az asztalra? Hogy jön a matematika egy humán szakmai területhez? A Szőllőssy Csoma Enikő igazságügyi írás- és grafológus szakértő, kriminalisztikai írásszakértővel közösen tartott előadásban arra világítottak rá, hogy nincs semmi ellentmondás abban, ha a humán világon belül is matematikai alkalmazásokkal élnek. És még mindig az írás! – Katona Ágnes grafológus, ügyvezető a búcsúlevelek kézírásalapú vizsgálatáról, az ennek nyomán nyerhető információkról tartott előadást. A téma sajnos nagyon is aktuális, hiszen világszerte ijesztő mértékben nő az öngyilkosságot elkövetők száma, több országban a fiatalok körében már a harmadik. halálok.

Kompetencia határok a vagyongyarapodási vizsgálattal kapcsolatos ügyekben címmel tartott előadásában Kenyeres Sándor c. egyetemi docens, igazságügyi adó- és járulékszakértő, okleveles adószakértő az egyes szakértői kompetenciák elhatárolásának fontosságát ecsetelte. Kiváltképp a határterületeken van jelentősége a szakértői kompetencia figyelembe vételének, tekintve, hogy mind közigazgatási, mind büntető ügyekben az érintettek és képviselőik gyakran igyekeznek kétségbe vonni a szakértői megállapításokat és a szakértő kompetenciáját. A közpénzekkel kapcsolatos kérdésekben a bírósági eljárás alapkérdése a tényállás bizonyítása.

A megfelelő mennyiségű bizonyítékkal számszerűen alátámasztott szakvéleményről szólt előadásában Kolta Ádám Sándor igazságügyi szakértő.

A régi és új felvonó berendezések jogi szabályozásáról tartott előadást Koltai Henrik tanúsítási vezető. Szólt a működő, illetve új beépítésű felvonók műszaki szabályozásáról is.

Az épületszerkezetek repedéses kárait, ezek okait és javítási lehetőségeit választotta előadása témájául Turán Zsolt igazságügyi mérnök szakértő. Áttekintést adott az épületek és szerkezetek leggyakoribb repedéses kárairól, megjelenési formáiról, kockázatairól és javítási módjairól.

A környezeti minőség változása mindennapi életünk súlyos és jellemző konfliktus forrása – mutatott rá Környezeti érdeksérelem szakértői szemmel című előadásában Pataki Károly igazságügyi környezetvédelmi szakértő. Miután azonban a környezetügy nemcsak műszaki kérdés – hiszen lehetnek egészség károsodás vonatkozásai, a tulajdonban vagy annak rendeltetésszerű használatában bekövetkezett hatásai –, a környezet minőségének elemzése csak a többi tudomány ággal együttműködve lehetséges.

A vidéki ingatlanok értékelési problémáit Tóth Csaba hitelezési és követeléskezelési operációs vezető taglalta. Az ingatlanértékesítési tranzakciók számának jelentős visszaesése miatt veszélybe került az eddig leggyakrabban alkalmazott piaci összehasonlító adatok elemzésén alapuló értékelési metodika. Az előadás a költségalapú érték megközelítésre, mint alternatívára fókuszált.

Sikeres volt az ISZAK 2014 konferencia – értékelte a napot Bencsik Attila szervező. – Külön örömünkre szolgált, hogy a határon kívül magyar nyelven dolgozó kollégák is eljöttek. A szakmai program igen változatos volt. A konferencia érzékletesen mutatta be az igazságügyi szakértés sokszínűségét és azt is feltárta, hogy munkánk során számos új szakmai kihívással kell szembe nézünk. S mindezeken túl nagyon jól éreztük magunkat! Természetesen előfordultak viták, de a nap hangulata oldott és közvetlen volt, s ami a lényeg: sokat tanultunk egymástól!

Forrás: http://miszk.hu/hir/”igazsagugyi-szakertes-a-karpat-medenceben”.html

  1. Home
  2. »
  3. Publikációk
  4. »
  5. Publikációk
  6. »
  7. „Igazságügyi szakértés a Kárpát-medencében”