Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Módosult a földminősítés részletes szabályairól szóló rendelet

1. §
A földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a földterület művelési ága erdőre változik, a művelési ág megállapítása érdekében nem kell a földminősítést, illetve osztályba sorozást lefolytatni.”

2. §
A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 7. § (3) bekezdésében az „Erdő, fásított terület” szövegrész helyébe a „Fásított terület” szöveg lép.

3. §
Hatályát veszti a 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. § (5) bekezdése.

4. §
(1) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

További részletek: https://kormany.hu/dokumentumtar/foldminosites-reszletes-szabalyairol-szolo-rendelet-modositasa

  1. Home
  2. »
  3. Agrárhírek
  4. »
  5. Módosult a földminősítés részletes szabályairól szóló rendelet