Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Kilencven nap az egyezségig

A tényfeljegyzést követően az öröklés miatt bekövetkezett tulajdonváltozás és a kisajátítás kivételével más változás nem vezethető át. Az ezután benyújtott egyéb kérelmeket vagy megkereséseket az ingatlanügyi hatóság függőben tartja a megosztás tényének törléséig.

A tényfeljegyzésről az ingatlanügyi hatóság dönt és kiadja a kérelmezőnek a megosztáshoz szükséges osztóprogramhoz való hozzáférést biztosító, úgynevezett ügyazonosítót (technikai kód) is. Továbbá a kormányzati portálon hirdetményt tesz közzé az ingatlant érintő megosztásról. Ezt követően kérelmezőnek 90 napja van arra, hogy az ingatlan megosztása érdekében a tulajdonostársak között az egyezséget létrehozza. Ebbe a határidőbe bele kell férnie annak is, hogy a felek által meghatalmazott ügyvéd az osztóprogramban elkészült dokumentumok alapján ellenjegyezze a tulajdonosok megállapodását rögzítő egyezségi okiratot. A kérelmezőnek az ügyvéd által ellenjegyzett egyezségi okiratot és mellékleteit (osztóprogram által elkészített, kinyomtatott, az érintettek által aláírt térképvázlat és területkimutatás) szintén e határidőn belül kell benyújtania az ingatlanügyi hatósághoz.

Ha ön bekebelező, vagy ha ajánlatot kapott, esetleg  ügyvédként  vesz részt a folyamatban, ellenőrizze hogy mennyit ér termőföldje az online elérhető termofoldertekeles.hu kalkulátorával.

  1. Home
  2. »
  3. Agrárhírek
  4. »
  5. Publikációk
  6. »
  7. Kilencven nap az egyezségig