Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

Az osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetése

Ha az ingatlanból nem alakítható ki legalább két, a területi minimumnak megfelelő ingatlan, a megosztásnak nincs helye, az ingatlant egyetlen tulajdonostárs veheti tulajdonba. Az ingatlan bármely tulajdonosa kezdeményezheti a többi tulajdonostárs tulajdoni hányadának bekebelezését.

A törvény megállapít egy sorrendet arra az esetre, ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát a bekebelezésre:

  • a földet a legnagyobb mértékben használó tulajdonostárs (alátámasztva azt a birtokpolitikai célkitűzést is, hogy a föld tulajdonát elsősorban az azt használó személy szerezhesse meg)
  • legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs,
  • a tulajdoni hányad egyenlősége esetén a fiatalabb tulajdonostárs.

A tulajdonba vételt kezdeményezőnek valamennyi, az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársat írásban, igazolt módon értesítenie kell a bekebelezési szándékáról.

A földrészlet egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vétele – az állami tulajdonból kikerülő ingatlanrészen fennálló vagyonkezelői jog kivételével – nem szünteti meg a közös tulajdonban lévő földrészletre korábban létrejött és a bekebelezéskor fennálló földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot.

Ha a közös tulajdonban álló földrészlet részben vagy egészben a tulajdonostársak személyétől eltérő harmadik személy használatában áll, a bekebelező tulajdonostárs köteles értesíteni a földhasználati nyilvántartásba vagy erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett valamennyi használót a tulajdonos személyében bekövetkezett változásról.

Ha ön bekebelező, vagy ha ajánlatot kapott, esetleg  ügyvédként  vesz részt a folyamatban, ellenőrizze hogy mennyit ér termőföldje az online elérhető termofoldertekeles.hu kalkulátorával.

  1. Home
  2. »
  3. Agrárhírek
  4. »
  5. Publikációk
  6. »
  7. Az osztatlan közös tulajdonnak az ingatlan egyetlen tulajdonostárs tulajdonba vétele útján történő megszüntetése