Iroda: +36-52-532-644

Adminisztrációs ügyek: admin@biblio.hu

Ügyvezető: +36-30-493-2403

info@biblio.hu

Szolgáltatásaink

Ajánlatkérés

A tulajdonostársak értesítése

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését kezdeményező tulajdonostársnak a megosztási folyamat megkezdéséről írásban, igazolt módon kell értesítenie valamennyi, az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársat, továbbá az ingatlan földhasználati nyilvántartásba vagy erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett valamennyi használóját.

Az értesítés mellőzhető az olyan tulajdonostárs esetében, aki számára az értesítés közlése azért nem lehetséges, mert

 • személye bizonytalan vagy
 • lakcíme, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe ismeretlen.

Akkor minősül a tulajdonostárs személye bizonytalannak, ha közokirattal igazolt, hogy

 • azonosítása nem lehetséges az ingatlan nyilvántartásban szereplő adatai alapján, vagy
 • természetes személy esetén örököse, gazdálkodó szervezet esetén

jogutódja az ingatlan nyilvántartásból nem állapítható meg.

Az értesítést megtörténtnek kell tekinteni ha annak közlése  azért  hiúsul meg, mert

 • a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy a címzett „nem kereste” vagy „elköltözött” vagy
 • a címzett tulajdonostárs, a földhasználó vagy az erdőgazdálkodó a küldemény átvételét

Ha ön bekebelező, vagy ha ajánlatot kapott, esetleg  ügyvédként  vesz részt a folyamatban, ellenőrizze hogy mennyit ér termőföldje az online elérhető termofoldertekeles.hu kalkulátorával.

 1. Home
 2. »
 3. Agrárhírek
 4. »
 5. Publikációk
 6. »
 7. A tulajdonostársak értesítése