Megrendelés - Gép/eszköz értékelés

1. Megrendelő adatai
2. Vállalkozó

Biblio Markt Ingatlanforgalmazó és Ker. Kft. (4400 Nyíregyháza, Kemecsei út 46. D. ép., 4024 Debrecen Batthyány utca 10. földszint 1) adószám 14884122-2-15 a továbbiakban: Vállalkozó, kapcsolattartó Kiss Sándor info@vagyonertekeles.hu 0630 493 2403.

3. Megrendelés tárgya

Megrendelés tárgya: az alábbi gép/eszköz forgalmi értékének meghatározása, szakvélemény készítése.

Rendelkezésre állnak-e az alábbi dokumentumok?

Kérjük jelölje azt a dokumentumot, amely rendelkezésre áll!
Kérjük a szemle alkalmával a jelölt dokumentumokat a szemléző szakértő rendelkezésére bocsátani.

4. A szakvélemény készítésének célja

Kérjük jelölje meg a feladatvégzés célját!

5. Számlázási adatok
6. Adminisztrációs adatok
Digitális példányt kérek
Banki ügyintézőhöz kérem eljuttatni az alábbiak szerint:
Postázni kéri:
7. Teljesítés időpontja:

A biztosítandó dokumentációk átadását követő 8 munkanapon belül. A vállalkozó az adatszolgáltatás hiányosságait folyamatosan jelezni köteles.

8. Vállalkozó részéről a teljesítés

a szakvélemény Megrendelő részére történő átadásával vagy e-mailen történő megküldésével valósul meg.

9. Egyéb megállapodások:

9.1 Vállalkozó a teljesítés során jogosult közvetett szolgáltatásként alvállalkozó igénybevételére.

9.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj mértéke és esedékessége független a megállapított értéktől.

9.3 A dokumentáció tartalmi elemeinek összeállításánál Vállalkozó figyelembe veszi azon bank előírásait, amelynél Megrendelő a szakvéleményt fel kívánja használni.

10. Az elektronikus úton történő szerződéskötéshez a megrendelő nyilatkozik, az alábbiakról: