A Magyar Ingatlanszövetség 2003-ban a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően létrehozta az ingatlanszakemberek személytanúsítását végző minősítő szervezetét, hogy annak működtetésével a hazai ingatlanpiacon hozzájáruljon egy európai elvárásokat is kielégítő egységes ingatlanszakmai követelményrendszer kialakításához. Ennek előzményeként a MAISZ több nemzetközi szakmai szervezethez (pl. TEGoVa, CEPI, CEI, CEREAN) csatlakozott, hogy a minősítési - EUFIM = Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés - rendszer kidolgozásakor figyelembe vehesse a nemzetközi ingatlanszakmai tapasztalatokat, és azokat beépítse minősítési rendszerébe. Az így kialakított minősítési rendszer természetesen a magyar ingatlanpiac sajátosságaival és a kialakult gyakorlattal is számol.

A MAISZ Minősítő Szervezetének működése és az ingatlanszakemberek minősítési eljárása az ISO/IEC 17024:2003 nemzetközi szabványnak megfelelően történik. A Minősítő Szervezet az Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés - EUFIM - címet azoknak az ingatlanos szakembereknek adományozza, akik rendelkeznek megfelelő gyakorlattal és végzettséggel, a minősítésre felkészítő felsőszintű szaktanfolyamot sikeresen elvégzik, továbbá a minősítési eljáráson eredményesen tudják megvédeni a szakmai munkásságát. Ezt a címet ingatlanértékelő, illetve ingatlanközvetítő, -forgalmazó szakmákban ítéli oda a Minősítő Szervezet, mely cím viselésére a cím birtoklója folyamatos monitoring alatt öt évig jogosult.

EUFIM logo