Az aranykorona rendszer és az új termőföldminősítési irányzatok

  • Rendszerváltás => kárpótlás - visszatérés az AK rendszerhez
  • Sikeres próbálkozások a 100 pontos rendszer újraélesztéséhez => D-e-Meter
    - on-line térinformatikai modellezési lehetőséggel támogatott - földminősítő és informatikai rendszer.
    - központi eleme egy földminőségi viszonyszám - D-e-Meter pont - amely a főbb gazdasági növénycsoportok környezeti igényei, a termelés intenzitása, valamint a klimatikus és földtani tényezőkben rejlő termelési kockázat alapján számszerű különbséget tud kimutatni az egyes termőhelyek produkciós viszonyai között (Gaál et al., 2003).

Article Index