Az aranykorona rendszer

  • Hatalmas anyagi és emberi ráfordításokkal hozták létre, évtizedeken keresztül betöltötte funkcióját
  • Első problémák: művelési módok változása (gépesítés), trianoni határok.....
  • 20-30-as években részleges korrekciók
  • Háború után nagyüzemi gazdálkodási módok elterjedése
  • 70'- 80'-as évek: új földértékelési rendszer megalapozása (100 pontos rendszer) - a talajjellemzők (talaj-értékszámok) mellett figyelembe vette az éghajlati tényezőket is => együttesen a termőhelyi értékszám az adott terület teljes agropotenciálját fejezi ki.
  • Erre épült volna a gazdasági értékelés......

Article Index