Felhasznált források:

Dömsödi J.(2007): A földértékelés, földminősítés módszertani elemzése (rendszerezése) és továbbfejlesztése. Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar.

Szűcs I. - Naárné Tóth Zs. (2005): A földértékelés vagyoni és hitelfedezeti szempontból.

http://www.avacongress.net/ava2005/presentations/nkfp/6.pdf

Vinogradov Sz. - Szűcs I. (2007): A fedezeti hozzájárulás mint a földár becslésének alapja.

www. avacongress.net/ava2007/presen tations/vs3/3. pdf

Kapronczay.( 2010): A magyar agrárgazdaság az adatok tükrében az EU csatlakozás után. Agrárgazdasági Információk AKI. Budapest.

Bíró Sz. (2010): A hazai birtokpolitika a közvetelen támogatási rendszer keretei között. Agrárgazdasági Információk AKI. Budapest.

Buzás F. - Tömör L.- Kiss S. - Kardos J. (2011): A magyarországi termőföldpiac helyzete és gazdasági-társadalmi környezete. Összefoglaló tanulmány. Raiffeisen Bank. Budapest.

Buzás F. - Kiss S. - Kardos J. (2010): Szántóterületek piaci árváltozása Hajdú-Bihar megyében 2007-2010 között. Birtokpolitika - Földkérdés - Vidékfejlesztés. Országos Konferencia. Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar. Székesfehérvár.

* Szűcs I. (1998): A föld ára és bére. Agroinform.Budapest

Article Index